Đáp án Binance Crypto WODL ngày 24/10/2022 chủ đề Blockchain Data

bởi Tun Vit
201 lượt xem

Đáp án Binance Crypto WODL ngày 24/10/2022 với chủ đề Blockchain Data. Giải thưởng là 10.000 BUSD sẽ được chia cho tất cả những người đoán đúng 5 câu trả lời.

dap an binance crypto wodl ngay 24 10 2022 chu de blockchain data

Đáp án Binance Crypto WODL ngày 24/10/2022

Binance WODL 3 chữ cái

 • API

Binance WODL 4 chữ cái

 • RANK

Binance WODL 5 chữ cái

 • PRICE
 • STORE
 • INDEX
 • TRACK
 • ASSET

Binance WODL 6 chữ cái

 • ORACLE
 • ANSWER
 • TICKER
 • MARKET

Binance WODL 7 chữ cái

 • ADDRESS
 • EXACTLY
 • MONITOR

Binance WODL 8 chữ cái

 • EVALUATE
 • RELIABLE

You may also like

Leave a Comment